Sergi ” Frig Vadisi’ne Sanat Yoluyla Dokunmak”


Etkinlik Detayları

  • Etkinlik Tarihi:
  • Mekan: Park Afyon
  • Kategori:

Öğrencilerin yaşadıkları şehrin kültürel mirasını tanımaları, eserlerinde estetik bir bakış açısı ile bu gizemli vadiyi yorumlamaları amaçlanmıştır. Proje sergisi için, projede yer alan öğrenciler resim ve baskı sanatları ile uygulama çalışmaları yapmışlardır ve çalışmalar devam etmektedir. Tasarımlarda, Frig Vadisi görsellerinden detaylar, Frig seramik formlar, motifler, ana tanrıça “Kybele” kültüne ait aslan kabartmaları, frig yazıtları , Frig kralı Midas vb. semboller kullanılmıştır.

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde hazırlanan çalışmalarda, proje resim uygulamaları Doç. Dr. Selda MANT, baskıresim uygulamaları ise Yrd. Doç. Selma ŞAHİN denetiminde proje öğrencileri tarafından yapılmıştır.